Epiloog van ‘Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen?’

Cover Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allenSlotbeschouwing in een boekje dat een weerslag vormt van een online discussie over ontsluiting van overheidsinformatie via internet. Aanleiding was het kraken van de cd-rom met het rapport-Van Traa, waardoor de tekst van het rapport voor iedereen gratis toegankelijk werd. Artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur, waarin de actieve openbaarmaking door bestuursorganen is geregeld, moet meer tanden krijgen, betoog ik: bestuursorganen moeten worden verplicht om hun documenten via internet voor burgers beschikbaar te maken.

In Chantal Verweij (red.), Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen? Sdu, 1996. pp. 73 – 78.