Recht doen aan geografische heterogeniteit

Cover Sturen op statistiekenHet Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ongelooflijk veel informatie over Nederland, maar naarmate het geografisch niveau gedetailleerder is, is de informatie onvollediger en inconsistenter. Buurten, zoals het CBS die hanteert, zijn te ongelijk van grootte, postcodes zijn particulier bezit. Het CBS zou een door de jaren heen consistente indeling van Nederland op binnengemeentelijk niveau moeten hanteren.

In Monique Biemans et al. (red.), Sturen op statistieken. Visies uit de samenleving. CBS, 2004. ISBN 90-35726-28-6. pp. 34 – 35.

De deur klemt

Cover OCLC-lezingenDe moeizame weg naar elektronische toegang tot overheidsinformatie

Ondanks allerlei goede voornemens en actieplannen schiet het niet erg op met het ontsluiten van overheidsinformatie via internet. Bestuursorganen laten zich niet graag op de vingers kijken, en sommige organen willen liever handel drijven met hun publieke data dan die data aan het publiek beschikbaar stellen.

In NBLC, Lezingen Online Conferentie Nederland 3-4 maart 1998. NBLC, 1998. pp. 55 – 66.

Epiloog van ‘Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen?’

Cover Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allenSlotbeschouwing in een boekje dat een weerslag vormt van een online discussie over ontsluiting van overheidsinformatie via internet. Aanleiding was het kraken van de cd-rom met het rapport-Van Traa, waardoor de tekst van het rapport voor iedereen gratis toegankelijk werd. Artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur, waarin de actieve openbaarmaking door bestuursorganen is geregeld, moet meer tanden krijgen, betoog ik: bestuursorganen moeten worden verplicht om hun documenten via internet voor burgers beschikbaar te maken.

In Chantal Verweij (red.), Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen? Sdu, 1996. pp. 73 – 78.

Zet het rapport-Van Traa op internet

Logo NRC HandelsbladHet eindrapport van de commissie-Van Traa is op cd-rom uitgebracht. Handig, want 4.900 pagina’s papier is lastig te doorzoeken. Maar wie denkt nu voor een paar kwartjes klaar te zijn heeft het mis. De uitgever, Sdu, heeft een monopoliepositie en kan feitelijk vragen wat hij wil – 695 gulden in dit geval. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer een openbaar debat wijdt aan het uitgeven van eigen stukken. Want Kamerstukken behoren gratis voor elke burger toegankelijk te zijn.

In NRC Handelsblad, 4 maart 1996, p. 7.

Overheid laat te weinig zien op infobaan

Logo NRC HandelsbladNederland moet voorop lopen bij het ontwikkelen van elektronische snelwegen. Het kabinet is in zijn Nationaal Actieprogramma te bescheiden is over de rol van de overheid zelf: die moet haar eigen informatie altijd en gratis toegankelijk maken via het net. De Verenigde Staten laten zien hoe het beter kan.

In NRC Handelsblad, 27 december 1994, p. 9.