CAR on the map

Logo UplinkIn dit Engelsalige artikel beschrijf ik de eerste stappen op het gebied van datajournalistiek in Nederland voor een publiek van Amerikaanse journalisten. Het is verschenen in Uplink, een tijdschrift van het National Institute for Computer Assisted Reporting. Het gaat onder meer over de verkiezingskaarten in NRC Handelsblad en het project Schoolprestaties van Trouw.

In Uplink, volume 11, nummer 4 (1 mei 1999).

De deur klemt

Cover OCLC-lezingenDe moeizame weg naar elektronische toegang tot overheidsinformatie

Ondanks allerlei goede voornemens en actieplannen schiet het niet erg op met het ontsluiten van overheidsinformatie via internet. Bestuursorganen laten zich niet graag op de vingers kijken, en sommige organen willen liever handel drijven met hun publieke data dan die data aan het publiek beschikbaar stellen.

In NBLC, Lezingen Online Conferentie Nederland 3-4 maart 1998. NBLC, 1998. pp. 55 – 66.

Haal boeven uit de anonimiteit

Logo De JournalistNamen noemen van boeven is not done in de Nederlandse journalistiek. Steeds vaker worden ook andere mensen in het nieuws geanonimiseerd. Een slechte zaak, niet alleen omdat de controlerbaarheid van verhalen daarmee afneemt, maar ook omdat journalisten daarmee justitie daarmee een retorisch voordeel biedt ten opzichte van de verdachte. Dat is niet eerlijk. De verdachte heeft recht op een naam.

In De Journalist, jaargang 102, nummer 7 (4 april 1997).

Epiloog van ‘Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen?’

Cover Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allenSlotbeschouwing in een boekje dat een weerslag vormt van een online discussie over ontsluiting van overheidsinformatie via internet. Aanleiding was het kraken van de cd-rom met het rapport-Van Traa, waardoor de tekst van het rapport voor iedereen gratis toegankelijk werd. Artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur, waarin de actieve openbaarmaking door bestuursorganen is geregeld, moet meer tanden krijgen, betoog ik: bestuursorganen moeten worden verplicht om hun documenten via internet voor burgers beschikbaar te maken.

In Chantal Verweij (red.), Overheidsinformatie: van ons allen, voor ons allen? Sdu, 1996. pp. 73 – 78.

Zet het rapport-Van Traa op internet

Logo NRC HandelsbladHet eindrapport van de commissie-Van Traa is op cd-rom uitgebracht. Handig, want 4.900 pagina’s papier is lastig te doorzoeken. Maar wie denkt nu voor een paar kwartjes klaar te zijn heeft het mis. De uitgever, Sdu, heeft een monopoliepositie en kan feitelijk vragen wat hij wil – 695 gulden in dit geval. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer een openbaar debat wijdt aan het uitgeven van eigen stukken. Want Kamerstukken behoren gratis voor elke burger toegankelijk te zijn.

In NRC Handelsblad, 4 maart 1996, p. 7.

Meer dan een typemachine

Cover Door onze redacteurenJournalistiek zonder computer is moeilijk meer voor te stellen. Of eigenlijk, schrijven zonder computer is moeilijk meer voor te stel­len, want journalisten gebruiken het ding als een veredelde typemachine. Toepassingen die op een doorsneekantoor gemeengoed zijn, zoals spreadsheets en databaseprogramma’s, zijn voor vrijwel alle journalisten onbekend gereedschap. Slechts schoorvoetend zijn we begonnen de mogelijkheden ervan te verkennen.

In Gijsbert van Es, J.H. Sampiemon en Laura Starink (red.), Door onze redacteuren. NRC Handelsblad 1970 – 1995. Balans, 1995. ISBN 90-5018-312-3. pp. 113 – 115.