Gelinkte pioniers

Cover Gelinkte pioniersHypertext heeft een veel langere geschiedenis dan algemeen bekend is. In Gelinkte pioniers komen drie pogingen aan bod die zijn ondernomen om hypertext gestalte te geven: een in de jaren dertig en veertig (Vannevar Bush), een in de jaren zestig en zeventig (Ted Nelson), en een in de jaren tachtig en negentig (Tim Berners-Lee). De eerste is nooit verder gekomen dan de tekentafel, de tweede leverde uiteindelijk werkende software op die door vrijwel niemand wordt gebruikt, de derde schiep het dagelijks gereedschap voor honderden miljoenen mensen: het world wide web. Gelinkte pioniers is de doctoraalscriptie waarmee ik in 2003 ben afgestudeerd als socioloog. Ik poog ik te verklaren hoe het komt dat er van deze drie initiatieven terecht is gekomen wat ervan terecht is gekomen.

Van zwarte schapen en vreemde eenden

Logo Justitiële VerkenningenVanaf de oprichting van het eerste departementale onderzoekscentrum is de relatie tussen onderzoekers en beleidsmakers op het Ministerie van Justitie als problematisch ervaren. Samen met Jannes Hartkamp heb ik onderzoek gedaan naar deze verhouding. De interactie bleek veel comlexer dan aanvankelijk gedacht. Beleidsmakers en sociale wetenschappers onderhandelen over beleidsvraagstukken, onderzoeksvragen en beleidsadviezen. Door deze onderhandelingen zijn kennis van redeneerstijlen uit de sociale wetenschappen doorgedrongen tot het discours van de justitiële beleidsmakers.
Een deel van de resultaten van dit onderzoek zijn in april 1992 gepubliceerd in Justitiële Verkenningen, het tijdschrift van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie.